Komfortowy powrót do pracy

Jak zadbać o pracowników?

Wystąpienie epidemii wywołanej wirusem COVID-19 skutkuje do teraz zmianami w sposobie organizacji pracy w wielu firmach. Szereg organizacji deklaruje pracę zdalną pracowników do końca roku 2020r. Część firm spodziewa się powrotów pracowników do biur po wakacjach, inni już zdecydowali się na pracę stacjonarną a są i takie organizacje, które ze względu na typ pracy (np. firmy produkcyjne) nie mogły pozwolić sobie na przestój i nieobecność pracowników w zakładzie pracy. Spodziewamy się, że trwałą zmianą, która zaistnieje na rynku jest system mieszany – naprzemiennej pracy zdalnej i stacjonarnej. Planując proces stopniowych powrotów pracowników do miejsc pracy warto skorzystać z kilku dobrych praktyk, aby zadbać o ich bezpieczeństwo oraz komfort.

Przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo.

Przygotowanie bezpiecznego biura i przestrzeni do pracy jest zobowiązaniem pracodawcy, które wiąże się z oszacowaniem ryzyka zarażenia. Aby je zminimalizować warto stosować się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy. Rekomendacje odnoszą się do fizycznego bezpieczeństwa, a wśród dominujących rozwiązań są te związane z zapewnieniem środków odkażających np. dozowników z płynami dezynfekcyjnymi oraz indywidualnych środków higieny osobistej. Stosowanym zabiegiem jest zwiększenie odległości pomiędzy pracującymi ludźmi lub przegrody oddzielające ich od klientów (np. większe odstępy pomiędzy biurkami, obudowy pleksiglasowe) oraz częstsze czyszczenie pomieszczeń. Jak radzą sobie z tym tematem firmy w Polsce? Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań w ramach projektu "Bezpieczny powrót" Polskiego Forum HR.

Informacja na wagę złota

Jedno jest pewne – po wystąpieniu pandemii nie wracamy do tej samej organizacji – zmieniły się zasady, standardy i reguły pracy. Warto je zdefiniować i poinformować o nich pracowników. Nowa procedura działania w firmie powinna być jawna i jasno komunikowana. Pełna i transparentna informacja może wpłynąć pozytywnie na postawy pracowników i zaadresować naturalnie pojawiające się uczucie niepokoju związane z ryzykiem zarażenia. Dialog z pracownikami w tej nowej dla wszystkich sytuacji jest fundamentem do tworzenia rozwiązań, które będą adekwatne do aktualnych realiów, zatem warto informować i wsłuchiwać się w głos pracowników.

 Komunikacja on i off line

Wiele firm rozpoczyna powrót do pracy w systemie hybrydowym, umożliwiając pracownikom częściową pracę w biurze i częściową zdalnie. Obszarem, o którym warto pomyśleć są kanały komunikacji i przepływ informacji pomiędzy osobami obecnymi w biurze oraz tymi, z którymi kontaktujemy się online. Zaniedbanie w tym obszarze może skutkować wykluczeniem pracowników zdalnych i utratą poczucia bycia razem na wspólnym „pokładzie”. To temat, który szczególnie dotyczy menedżerów i stwarza dla nich nowy wątek wyzwań w zarządzaniu rozproszonym zespołem.

 Świadome zarządzanie relacjami

Chwile przerwy przy ekspresie do kawy, poranne rozmowy przed rozpoczęciem pracy, chwile swobodnej rozmowy przed spotkaniem – do tej pory relacje pomiędzy pracownikami i i integracja odbywała się swobodnie i naturalnie. Włączenie pracy zdalnej wprowadziło dużą koncentrację na zadaniach, a okazję do kształtowania relacji zostały ograniczone do minimum. Myśląc o przyszłości zespołu: budowaniu lojalności, więzi, warto skoncentrować uwagę na świadomym budowaniu relacji pomiędzy członkami zespołu pracującymi zdalnie, stacjonarnie lub w trybie mieszanym. Integracja możliwa jest również w świecie online. Przykładową praktyką jest umówienie się wspólną kawę lub lunch online, albo intencjonalne wykorzystanie części czasu spotkań na nieformalne tematy.

 

Pierwsza myśl przychodząca do głowy, gdy rozważamy powrót pracowników do miejsc pracy niejednokrotnie zmierza ku rozwiązaniom związanym z tworzeniem bezpiecznego fizycznego środowiska pracy. Na komfort pracy ludzi wpływa również podejście organizacji do zarządzania emocjami towarzyszącymi ludziom w sytuacji o wysokim stopniu zmienności. Zalecamy wzięcie pod uwagę tego kontekstu troszcząc się o powracających pracowników.


← aktualności

Napisz do nas:

 

Kontakt
z firmą

tel:. (12) 222 50 50
biuro@AMMoffice.pl