Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest AMM office Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-826, ul. Bieżanowska 84/53, KRS 0000934926, NIP 679-322-76-86, REGON 520533797, kapitał zakładowy 5 000,00 zł..
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu wysyłki newslettera, zawierającego m.in. treści marketingowe.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom np. firmie prawniczej, informatycznej, hostingowej, agencji marketingowej. Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania newslettera.


W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.